Çeliklerde Öz ve Kısa Bilgiler

Çeliklerde Öz ve Kısa Bilgiler

  1. Çelikte Kavram

Çelik, karbon, mangan, silisyum, fosfor, kükürt ve diğer birçok elementlerle karışımı ile oluşan bir malzemedir.

Demirin çelik özelliklerini kazanmasında en önemli etkiyi yapan element C (Karbon) olup, çeliğin yapısında, türüne göre %0.02 ile %1.5 arasında daima bulunur. Ayrıca daha yüksek karbon içeren çeliklerde vardır.

 Mangan, fosfor, kükürt ve silisyum üretim sırasında hammadde den kaynaklanarak çelik bünyesinde belirli oranlarda kendiliğinden oluşurlar. Üretim sırasında diğer birçok elementin bunlara katılması veya bunların oranlarının değiştirilmesi ile çeşitli türde çelikler elde edilir.

Halen uluslararası standarda girmiş 2000’ den çok çelik türü vardır. Bu miktarlara yakın çelik türü de standart dışı olarak üretilmekte ve üretici firmaların özel işaretlerini taşımaktadırlar. Çelik çeşitlerinin bu denli çok olması, metalin, her biri başka özellikler isteyen yerlerde ve işlerde kullanılmasına olanak sağlamaktadır.