Blog Yazıları

Dünyada bir milyar 650 milyon ton ile bir milyar 850 milyon ton civarında çelik üretildiği, Türkiye’de ise bu sayının 34 milyon ton civarında olduğu belirtilmektedir. SAF ÇELİK Sementasyon, Karbon, Darbe ve Islah çelikleri sınıfında pazar payanın önemli bir kısmını elinde tutmaktadır.

Çeliğin Tarihçesi

Çeliğin Tarihçesi

İnsan hayatındaki önemi;

Çeliklerde Öz ve Kısa Bilgiler

Çeliklerde Öz ve Kısa Bilgiler

Çelikte kavram, carbon, kükürt, fosfor